Personal tools
 

DSA stedenbouw architectuur

Architectuur is de afgelopen decennia steeds meer in de belangstelling komen te staan. Waar in de voorgaande periode commerciële belangen dikwijls de boventoon voerden, zijn opdrachtgevers, architecten en gebruikers zich vandaag de dag meer bewust van de culturele, artistieke en duurzame betekenis en mogelijkheden van architectuur. Zo wordt er meer aandacht besteed aan een kwalitatieve en intelligente inrichting van onze leefwereld en wordt architectuur en duurzaamheid vaker ingezet als een instrument om de identiteit van de betrokkenen uit te drukken. Kortom, de kennis en daarmee ook de waardering van architectuur is toegenomen.

DSA speelt in op deze ontwikkeling. Zij kenmerkt zich door een balans te realiseren tussen de marketingtechnische en economische belangen van de opdrachtgever, de wensen en behoeften van de gebruikers én haar eigen architecturale en stedenbouwkundige ambities. Omdat een gebouw jaren lang bestaat en daarmee het visuele landschap bepaalt, streeft DSA naar een evenwicht tussen ‘koopmanschap’ en ‘kunstenaarsschap’. Dat doet zij aan de hand van de volgende uitgangspunten.

 

Onderzoek

De ontwerpen van DSA worden gebaseerd op architectonisch en stedenbouwkundig onderzoek, omdat elke opdracht verschilt en daarom telkens een nieuwe, kritische aanpak vereist.

 

Integraal ontwerpen

DSA streeft naar een product, waarin een samenhang bestaat tussen de architectonische uitwerking van het programma van eisen, de stedenbouwkundige situatie en de inrichting van de openbare ruimte.

 

Herkenbaarheid

Een ontwerp van DSA levert een interne en externe herkenbaarheid op. De opdrachtgever herkent in het gebouw zijn programma van eisen en de gebruiker kan dat programma van het gebouw af lezen.

 

Interactie

Een gebouw is meer dan een constructie van materialen. Het communiceert met het publiek door een direct appèl te doen op haar belevingswereld.

 

Functionaliteit

Architectonische en duurzame middelen worden functioneel ingezet, omdat een gebouw bruikbaar moet zijn voor het doel waarvoor het wordt gebouwd. Hoe beter dit doel in het programma van eisen wordt beschreven, hoe nauwkeuriger de architect de doelfunctie kan vormgeven.

 

Meerwaarde

De combinatie van onderzoek, integraliteit, herkenbaarheid, interactie en functionaliteit leidt tot een meerwaarde. Het werk van DSA levert méér op dan een letterlijke vertaling van het programma van eisen. Het verenigt de ambities van de diverse partijen — opdrachtgever, architect en gebruiker — in een uitnodigende architectuur. Zoals wij elkaar niet kunnen ontlopen, zo ook kunnen wij gebouwen niet ontlopen. We worden ermee geconfronteerd. Met welke architectuur we worden geconfronteerd, kunnen we wel kiezen. DSA maakt deze keuze expliciet.