Personal tools

woningen Utrecht

prijsvraag 215 woningen in plan Langerak 2 Leidsche Rijn

programma: ± 215 woningen (overwegend sociale sector, huur en koop), ± 220 gebouwde parkeerplaatsen                                                                                                             
ontwerp:  2003
ontwerpteam: Gerard Derks - Frank Bouwens - Jan Marcus - Arjan van Boekel - Gilbert Kriele - Michel Manders                            
opdrachtgever: Mitros Ontwikkeling (Utrecht)                                                                           
bijzonderheden: Besloten prijsvraag-ontwerp