Personal tools

bureaustructuur

 

Korte omschrijving werkstructuur binnen bureau.

Ieder mens is een architect voor zover wij voornemens en plannen maken. De taak van een bouwkundig architect is om deze plannen te expliciteren. Hij geeft ze een vorm en een bestemming. Voor het welslagen van zo’n project is een heldere communicatie met de opdrachtgever en een duidelijk productieproces noodzakelijk. DSA heeft dit proces als volgt gestructureerd.

Gerard Derks staat in voor de eerste verkennende (intake) gesprekken met de opdrachtgever en het formuleren van de ontwerpuitgangspunten. Op basis van een analyse van de directe omgeving van de bouwplek en het programma van eisen wordt een eerste concept opgezet bestaande uit een aantal schetsen en studiemaquettes van de volume- en massaopbouw. Deze schetsen en studies worden getoetst aan specifieke wensen en/of eisen van de opdrachtgever. Zodra deze akkoord zijn, wordt het concept door één of meer projectarchitecten uitgewerkt tot een specifiek ontwerp.

Zij worden op het architectonische vlak gecoacht door Gerard Derks, op het technische en procesmatige vlak worden zij begeleid door externe adviesbureaus en de bureaucoördinator en voor de uitwerking worden zij ondersteund door één of meer tekenaars.

Tijdens dit proces vindt regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever en wordt de uitwerking vergeleken met het programma van eisen en de ontwerpuitgangspunten.

De werkwijze van DSA is zo opgezet dat meerdere personen op het bureau inhoudelijk op de hoogte zijn van het project. De communicatie met de opdrachtgever kan dus ook bij afwezigheid van een van de betrokkenen doorgang vinden. Deze werkwijze stimuleert bovendien het engagement en het enthousiasme van het projectteam.