Personal tools

projecten

DSA stedenbouw architectuur richt zich zowel op het architectonisch als op het stedenbouwkundig ontwerp. De integratie van architectuur en stedenbouw, het ontwerpen van bebouwde en onbebouwde ruimten waarin de mens centraal staat, is een belangrijk thema van onze bureaufilosofie.

Op het gebied van architectonische vormgeving ligt de nadruk op een juiste inpas­sing in de omgeving, het treffen van een harmonieuze karakteristiek, een zorgvuldi­ge detaillering en een milieubewust gebruik van materialen.

In de woningbouw zijn een groot aantal plannen ontworpen en gerealiseerd. Woongebouwen in de sociale en vrije sector, zoals appartementen, stadsvilla’s, eengezinswoningen en vrijstaande woningen.

Op het terrein van de utiliteitsbouw zijn kantoorgebouwen, winkelcentra, bedrijfsge­bouwen, vrijetijdsaccommodaties en culturele centra ontworpen en verwezenlijkt.

Op stedenbouwkundig gebied zijn onze activiteiten vooral gericht op het vervaardi­gen van ruimtelijke studies, zoals locatiestudies, dorpsplannen en centrumplannen. Voorts het ontwikkelen van bebouwingsvoorstellen voor kantoren, bedrijven en winkelcentra en het maken van verkavelingvoorstellen met de daarbij behorende milieudetaillering.