Personal tools

woningen Breda

appartementencomplex 'Valkenborgh'

 

Het gebouw is gelegen aan de J. F. Kennedylaan in het Valkenberg te Breda. Een nieuw complex, dat aansluiting zoekt op aanwezige stedelijke wand aan de Kennedylaan en het Valkenberg en de kleinschaliger omgeving van het Begijnhof. Het samenstel van poorten, binnentuin en het sobere, maar zorgvuldig gedetailleerde woongebouw voegt zich in de historische structuur van Breda.

De grootste problematiek vormde hier de situering van het gebouw, gelegen tegen de oude vestriool en de realisatie van een groot aantal ondergrondse parkeerplaatsen voor een verder gelegen wooncomplex. Uiteindelijk is gekozen voor een 2 à 3 laags parkeersysteem. Op het parkeerdek is een tuin aangebracht die de overgang vormt tussen de stad en het vroegere buiten. Bij deze complexe opgave gelegen in een historisch gevoelig gebied en het programma van eisen zijn nagenoeg alle aspecten van het bouwen in binnensteden aan bod gekomen.

programma: 32 appartementen met parkeergarage voor 65 auto's (deels systeem)
adres:  J. F. Kennedylaan te Breda 
ontwerp:  1999 
realisatie: 2001/2003                                                                                                                
projectteam:  Gerard Derks - Frank Schuurmans - Peer Bannenberg 
opdrachtgever: Laurentius Wonen (Breda)
aannemer:  Heijmans IBC Bouw Breda 
adviseur constructies:  Snellen, Meulemans & van Schaik DHV (Breda)  
adviseur installaties:  Visietech (Almkerk) 
adviseur bouwfysica:  Goudstikker - de Vries ('s-Hertogenbosch)