Personal tools
Home projecten architectuur woningen 's-Hertogenbosch

woningen 's-Hertogenbosch

4 stadsvilla's in plan 'Mariënburg'

 

Het complex van de sociëteit van JMJ, ook Mariënburg genoemd bestaat uit een aantal rijksmonumenten en vormt samen een ensemble. Een van de onderdelen de voormalige huishoudschool kwam voor sloop in aanmerking. Het schoolgebouw heeft plaats gemaakt voor een nieuw complex, dat ongedwongen aansluiting zoekt op de bestaande kloostergebouwen enerzijds en de kleinschaliger woonomgeving anderzijds. Het samenspel van stegen, poorten, hof, kloostertuin en sobere, maar zorgvuldig gedetailleerde woongebouwen voegt zich naadloos in de historische structuur van ’s-Hertogenbosch.

programma:

Deel van stedenbouwkundig plan en prijswinnaar van een meervoudige opdracht: het ontwerp van 4 stadsappartementen.

adres:  hoek Berewoutstraat en Uilenburg te 's-Hertogenbosch 
ontwerp:  2002/2004 
realisatie: 2004/2006                                                                                                                   
opdrachtgever: Heijmans vastgoed (Rosmalen)
management:  VDA Bouwmanagement bv (Eindhoven) 
aannemer:  Heijmans woningbouw (Rosmalen) 
adviseur constructie:  Goudstikker-de Vries bv ('s-Hertogenbosch) 
adviseur installatie:  Visietech (Almkerk)