Personal tools

woningen Heeze

'd'n Toversnest' op de locatie van voormalig Nicasiusklooster

Het plangebied is gesitueerd tegen de tuin en het bosgebied van de pastorie, tussen de Spoorlaan en de Jan Deckersstraat en sluit aan op de achterzijde van de bebouwing aan de Emmerikstraat. De aanwezige bebouwing bestaat uit een tweetal grotere complexen, de kerk met pastorie en het voormalige Nicasiusklooster.

Het nieuwe ontwerp gaat uit van een versterking van deze structuur, waarin naast de kerk met pastorie en het voormalige klooster een aantal ‘kloostergebouwen’ worden toegevoegd. Door in het plan een aantal openbare, semi-openbare ruimten en doorsteken te maken sluit het aan op het reeds aanwezige stedenbouwkundige weefsel.

Het Nicasiusklooster zal volledig gerestaureerd worden en teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat, om plaats te bieden aan een gezondheidsfunctie welke de kern van Heeze bedient.

Er is gekozen voor een ingetogen dorpse architectuur, met inpandige wintertuinen en incidenteel een uitstekend balkon. De  gevels worden uitgevoerd in verschillende tinten baksteen en schilderwerk, welke goed aansluiten bij de aanwezige kleuren in Heeze. De daken worden gedekt met pannen in een tweetal kleuren, donkergrijs en rood. Dit alles zorgt ervoor dat het plan naadloos past binnen de bebouwing van Heeze, zonder afbreuk te doen aan de huidige karakteristiek van het dorp.

Een markant punt binnen het plan is het centrale middenblok. Deze bakent de voorhof af, zoals het Nicasiusklooster het plein aan de Jan Deckersstraat afbakent. Het vormt tevens de entree van het nieuwe complex en ook is hier de multifunctionele ruimte gesitueerd welke voor een gebouw een sociale- en maatschappelijke rol vervult.

Deze ruimte heeft een sterke relatie met het aan de voorzijde gelegen centrale plein en aan de achterzijde gelegen ‘groene hart’ van het dorp. Vanuit dit centrale blok kan men door het plan ‘dwalen’ waarbinnen men steeds weer verrast wordt door stegen, binnenhoven en mooi vormgegeven groene buitenruimtes.

programma:                

3950m2 parkeerkelder voor 97 auto’s, 79 appartementen voor senioren met aanbod van 'Wooninc.Plus' programma met centrale ontmoetingsruimte en zorgpost (huisartsen met apotheek) in het voormalige klooster.                 

adres:

Jan Deckersstraat, Wilhelminaplein, Spoorlaan te Heeze

ontwerp: 2007/2009
realisatie: 2011/2012
projectteam: Gerard Derks – Harbert Pater – Peer Bannenberg – Eelco Grootveld
opdrachtgever: Wooninc. (Eindhoven)
bouwmanagement: Laride (Veldhoven)
adviseur constructies: Goudstikker – de Vries ('s-Hertogenbosch)
adviseur installaties: Huisman & van Muijen (Eindhoven)
adviseur bouwfysica: Nelissen (Eindhoven)
openbare inrichting: Jaques van Leuken (Nuenen)
3D visualisatie: Ed Bos (Nuth)