Personal tools

centrumplan Deurne

stedenbouwkundig plan, richtlijnen beeldkwaliteit en supervisie voor plan Wolfsberg

0219 04vvAi 640x smal.jpg

De gemeente Deurne heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Hurks Vastgoed. Dit heeft ten doel om de ambities van de gemeente concreet te maken, voor het grootste deel van het gebied gelegen tussen Hogeweg, Molenstraat, Wever en Martinetstraat in Deurne .
Samen met DSA stedenbouw en architectuur is een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld waarbij het oude dorpscentrum als inspiratiebron heeft gediend. Het resultaat is een naadloos op de bestaande schaal en structuur van Deurne aansluitende bebouwing, waar allerhande functies (wonen, winkelen, een sociaal cultureel centrum en diverse voorzieningen) worden gehuisvest. Op verzoek van DSA zijn twee andere architectenbureaus aan het team toegevoegd om de gewenste differentiatie in architectuur tot hun recht te laten komen. Iedere architect heeft 1/3 van de woningen en de commerciële ruimten ontworpen. 

Wolfsberg Deurne is genomineerd voor de NRW jaarprijs 2011.

zie ook 'winkel- en woongebouwen Deurne' en 'cultureel centrum Deurne'

programma:               

Inbreiding in centrum van Deurne met:

 ± 10.000 m² winkels en ± 160 woningen

een sociaal cultureel centrum met theater- en filmzalen, congresruimten,  horeca en  zelfstandige huisvesting van de Koninklijke Harmonie Deurne

de Academie voor Muziek & Dans

2 parkeergarages en -plein t.b.v.  openbaar en privé gebruik.

ontwerp: 2002-2003
realisatie: gefaseerd 2003-2009
projectteam: Gerard Derks - Arjan van Boekel - Andre Dröge
opdrachtgever:

Hurks bouw & vastgoed (Eindhoven) en  gemeente Deurne

presentatie: Skillz Advertising (Best)
ontwerp openbare ruimte: MTD landschapsarchitecten (’s Hertogenbosch)